Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van LVDH Finance Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LVDH Finance. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op het tijdstip van ontvangst of na verloop van tijd nog juist is. LVDH Finance is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van deze site.

LVDH Finance sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.